Binnen 10 werkdagen na afloop van maand ontvang je van Foodl een eindafrekening inclusief (credit)factuur voor het totale bedrag van de afgelopen maand van door jou via het platform verkochte producten. Jij hoeft Foodl dus geen factuur te sturen.

Foodl zal de facturen met betrekking tot door jou via het platform verkochte producten eenmaal per maand voldoen en wel op de 15e van de volgende maand onder aftrek van de  door jou aan Foodl verschuldigde vergoedingen. Deze vergoeding staat ook op de factuur die je van ons ontvangt.

Op de 15e van de volgende maand worden alle orders die als ‘gereed’ zijn gemarkeerd, uitbetaald door Foodl. Een order is ‘gereed’ wanneer:

- de order door jou is afgeleverd;

- indien van toepassing, de emballage is gemeld bij Foodl

De klant heeft 24 uur na aflevering van de door hem bestelde producten de tijd gehad om defecten of ontbrekende producten te melden. Als leverancier ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van het gemelde defect of ontbrekende product. Na afhandeling is de order uitgevoerd. Bij openstaande acties wordt de order niet gezien als ‘uitgevoerd’ en daarom niet uitbetaald. 

In de gevallen dat een klant een factuur van Foodl (abusievelijk) rechtstreeks aan jou als leverancier voldoet, ben je gehouden het ontvangen bedrag aan Foodl te restitueren.

Omdat Foodl geen bank is en niet beschikt over een bankvergunning of een vergunning voor het verlenen van betalingsdiensten, heeft Foodl het verlenen van de betalingsdiensten uitbesteed aan Payvision B.V., onderdeel van ING Bank N.V. Betalingen door een klant worden uitsluitend gedaan op een door Foodl bij Payvision aangehouden derdengeldenrekening. Via deze derdengeldrekening bij Payvision worden ook de betalingen  gedaan aan jou als leverancier.