Als Leverancier op het Foodl platform kan je je mede-verzekeren op de kredietverzekering polis die Foodl B.V. heeft bij Euler Hermes. 

De polis kan je hier downloaden.