Omdat Foodl namens jou als leverancier de factuur stuurt, wil je natuurlijk precies weten hoe de factuurnummering er uit gaat zien. De Belastingdienst zegt over de factuurnummering:

"Gebruik opeenvolgende nummers voor uw facturen, met 1 of meer reeksen. Elk factuurnummer mag maar 1 keer voorkomen." (bron: Belastingdienst)

Foodl maakt voor jou een losse reeks van facturen aan. Het factuurnummer ziet er als volgt uit:

LEVERANCIERSNUMMER - JAAR - ORDERNUMMER

Als voorbeeld:

0293-20-000198

De uitleg bij dit ordernummer:

  • 0293 is het leveranciersnummer. Je krijgt eenmalig een eigen leveranciersnummer, deze wijzigt niet
  • 20 staat voor het jaartal 2020, dit wordt op 1 januari steeds aangepast
  • 000198 betekent dat dit de 198e order is in 2020, dit nummer loopt aaneensluitend op, dus de volgende order heeft ordernummer 0293-20-000199, degene daarna 0293-20-000200, enzovoorts

Nummering van creditnota's

De factuur wordt automatisch aangemaakt bij het plaatsen van een bestelling. In het geval van een manco of inname van emballage, wordt een additionele creditnota gestuurd. Het nummer hiervan is het originele factuurnummer waar de tekst "-CN" achter wordt gezet. In het voorbeeld hierboven wordt het nummer van deze creditfactuur:

0293-20-000198-CN